Reacties zijn uitgeschakeld voor dit bericht

Midnight Prayer / Nachtelijke Bidstond vrijdag 29 april 2016

Vrijdag 29 April is het weer zover in Eindhoven vind dan  weer de maandelijkse nachtwake plaats. Komt U ook want een van de grote tragedies van deze generatie – en een van de grootste grieven van God – is, dat zoveel Christenen niet echt gelukkig zijn! Ze houden zich groot: ze zingen, klappen, lachen, lofprijzen… Maar net onder de oppervlakte zit een hoop ellende. De vreugde duurt nooit lang. Ze zijn eenzaam en bedroefd.

Het gebrek aan overwinning in Christus is ontstellend! Zovelen zijn heet, en dan weer plotseling koud. Ze kunnen niet met angst omgaan. Depressies rollen over hen heen als een stoomwals. De ene week zijn ze hoog, de volgende week laag.

Paulus waarschuwt christenen dat ze moeten ‘ontwaken uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.’ (2 Tim. 2:26). Dit is een perfecte beschrijving van veel christenen! Satan gaat hun leven in en uit als hij wil. Ze hebben geen macht of autoriteit om de deur van hun hart voor hem te sluiten. Hij pronkt met zijn greep op hen: ‘Je hebt geen kracht van Christus in je om mij te stoppen! Je bent mijn gevangene! Je zult doen wat ik je zeg.’

Sommigen van jullie kunnen ook in een stik van de duivel gevangen zitten. Paulus zegt dat dit komt omdat je je verzet tegen jezelf (zie 2 Tim. 2:25). Je doet niet wat er gedaan moet worden om bevrijd te worden van de val van de duivel. Jezelf verzetten betekent dat je jezelf vlak voor de strik zet. Je weigert Gods weg van verlossing en overwinning. Je verzet je tegen Zijn weg – en gaat op een eigen weg. Daarom loop je in de val!

Zo velen kennen geen overwinning in Christus. Satan brengt angst, eenzaamheid, depressie of lust op hen wanneer hij maar wil. Maar is Christus hiervoor gestorven? Om kinderen op te voeden die onder de macht van de duivel liggen? Is dit de getuigenis van christenen in de wereld: ‘Geef je hart aan Jezus, maar je wil aan de duivel’? Nooit!

Je kunt je ongeluk wijten aan een slechte gezondheid, aan onbegrepen zijn, een liefdeloze partner, baas of vriend. Je kunt in feite alles en iedereen de schuld geven. Maar de waarheid is, dat er geen enkel excuus is voor een christen om te leven als een slaaf van de duivel. Als de duivel op je emoties speelt, en het gaat slechter met je in plaats van beter, als je problemen steeds groter worden, als de angst opkomt, de vreugde verdwijnt, droefheid komt – het betekent allemaal dat je een gevangene bent van de vijand van je ziel en dat je door hem gemanipuleerd wordt!

Er is iets serieus verkeerd gegaan. Je moet de val waar je in zit herkennen, en vrij proberen te komen. Zie je, als je de Here voor meer dan een paar maanden gediend hebt, zou je dagelijks moeten groeien in de genade en kennis van Jezus. Je geestelijke overwinningen zouden zoet moeten zijn. Je zou verzekerd moeten zijn van zijn voortdurende aanwezigheid, van glorie naar glorie steeds meer op Hem gaan lijken. De satan zou onderhand voor je op de loop moeten zijn!

Dus wat is het probleem? Waarom zijn zovelen gevangen geworden?

Zij die wandelen met God worden buiten het bereik van Satan geplaatst, buiten zijn koninkrijk van duisternis en in Christus’ koninkrijk van licht. ‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.’ (Kol. 1:13). We worden overgebracht uit de strik van de duivel in het hart van Jezus.

Het Griekse woord ‘overgebracht’ suggereert dat Christus persoonlijk gekomen is en ons weg heeft genomen uit de macht van de duivel en ons in een hemelse plaats gezet heeft. Maar God brengt alleen diegenen over, die dichtbij Hem wandelen, zoals Henoch. Zij die gevangenen zijn van de wil van de Satan kunnen niet overgebracht en verlost worden van de duisternis. Je bent niet werkelijk gered totdat je je hart vastbesloten richt om met God te wandelen. Overbrenging uit de macht van de duivel is voor diegenen die dichtbij de Heere leven. Je kunt claimen dat je gered bent en Hem liefhebt. Je kunt de hele wereld vertellen dat je Hem toebehoort. Je kunt bidden, huilen, Zijn Woord lezen. Maar als je niet dagelijks met Hem wandelt, zul je nooit veranderen. Je zult steeds dieper en dieper in de strik terechtkomen.

Dus kom en zoek God ernstig!

Nachtwake 2016_5

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.