Eredienst Tilburg – 50 jarig huwelijksjubileum voorgangersechtpaar