De Bethel Pinksterkerk van het Zuiden is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Tot de Bethel PinksterKerk Nederland behoren alle BPK gemeenten.

Giften aan een ANBI instelling (en dus ook aan onze gemeente) zijn aftrekbaar voor de belasting.
Er zijn twee soorten giften:

• Gewone giften

Er gelden drempel bedragen.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60.
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

• Periodieke giften

Voor deze giften is geen drempel.
Het volledige bedrag is aftrekbaar voor de belasting.

ANBI instellingen hebben een publicatieplicht.
Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om
open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van de Bethel Pinkstergemeente.

De ANBI publicatie van onze gemeenten kunt u hier lezen onder de label Samenstelling Bethel Pinksterkerk het Zuiden.