Terug

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.
[ Spreuken 4 vers 23 ]


  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020