Financiele verantwoording 2017 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 108.492
Bijdrage geestelijk werk 2.400
Bijdrage BPKN 6.000
Bankkosten 641
Verzekeringen + Beveiliging 2.558
Overige kosten 31.909
Collectes / Tienden / Giften 145.497
Bouwfonds / Diversen 15.068
Totaal 160.565 152.751
Toename van het vermogen 7.814

Financiele verantwoording 2017 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 10.362,00
Bijdrage geestelijk werk 800,00
Bijdrage BPKN 2.043,00
Bankkosten 130,80
Verzekeringen 188,38
Overige kosten 2.364,57
Collectes / Tienden / Giften 20.465,00
Overige inkomsten
Totaal 20.465,00 15.888,75
Toename van het vermogen 4.576,25

Financiele verantwoording 2017 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 36.471,64
Bijdrage BPKN 1.200,00
Bankkosten  265,25
Verzekeringen 208,60
Onderhoud kerk 1289,15
Past. zorg ondersteuning  600,00
Ziekenbezoek, attenties, div. 785,95
Collectes / Tienden / Giften 40.676.53
Totaal 40.676,53 40.820,59
Afname van het vermogen 144,06