Financiele verantwoording 2017 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 108.492
Bijdrage geestelijk werk 2.400
Bijdrage BPKN 6.000
Bankkosten 641
Verzekeringen + Beveiliging 2.558
Overige kosten 31.909
Collectes / Tienden / Giften 145.497
Bouwfonds / Diversen 15.068
Totaal 160.565 152.751
Toename van het vermogen 7.814

Financiele verantwoording 2017 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 10.362,00
Bijdrage geestelijk werk 800,00
Bijdrage BPKN 2.043,00
Bankkosten 130,80
Verzekeringen 188,38
Overige kosten 2.364,57
Collectes / Tienden / Giften 20.465,00
Overige inkomsten
Totaal 20.465,00 15.888,75
Toename van het vermogen 4.576,25

Financiele verantwoording 2017 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten
Bijdrage BPKN
Bankkosten
Verzekeringen
Overige kosten
Collectes / Tienden / Giften
Bouwfonds / Diversen
Gift voor de zending
Totaal
Toename van het vermogen