Financiële verantwoording 2020 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten   117.178
Bijdrage pastoraal werk etc.     20.326
Bijdrage BPKN       6.000
Bankkosten / lasten beheer       3.344
Verzekeringen + Beveiliging    
Overige kosten    
Collectes / Tienden / Giften 166.946  
Bouwfonds / Diversen   30.675  
Totaal 197.622 146.848
Toename van het vermogen   50.774


Financiële verantwoording 2020 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten   13.188
Bijdrage pastoraal werk         400
Bijdrage BPKN      2.377
Lasten beheer      1.699
Verzekeringen    
Overige kosten/livestreaming      8.068
Collectes / Tienden / Giften 23.822  
Overige inkomsten    
Totaal 23.822 25.732
Afname van het vermogen   1.910  


Financiële verantwoording 2020 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten   35.272
Bijdrage BPKN     1.200
P.A. / adm. kosten        520
Verzekeringen        168
Onderhoud kerk / div.        494
Past. zorg ondersteuning        900
Bijzondere diensten        877
Collectes / Tienden / Giften 39.456  
Totaal 39.456  
Toename van het vermogen         34