Wat geloven wij

Wij geloven in de Here Jezus Christus, zoals in de vier evangeliën;
Matthéüs- Markus- Lukas- Johannes, beschreven.

Wij geloven in het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid.

Wij geloven in het plaatsvervangende zoenoffer van de Here Jezus
Christus op het Kruis van Golgotha, waardoor wij gerechtvaardig worden.

Wij geloven dat na het geloof en aanname van de Here Jezus Christus, de waterdoop
in het watergraf middels onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus moet worden voltrokken.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest met het definitieve
teken van de tongentaal.

Wij geloven in een heiligdom van met de Geest vervulde kinderen Gods,
die hecht aan elkaar verbonden zijn door het Kruis van Christus.

Wij geloven in de oprechte getuigenis van de kinderen Gods door Zijn
Woord en Zijn Heilige Geest.

Wij geloven in een apostolische gemeenschap middels Gods Woord en
middels de gemeenschap in het Heilig Avondmaal.

Wij geloven in het gebed dat als een reukwerk tot Gods Troon stijgt in
verootmoediging, aanbidding en Goddelijke voorspraak