Financiele verantwoording 2015 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 104.866
Bijdrage geestelijk werk 2.400
Bijdrage BPKN 6.000
Bankkosten 490
Verzekeringen 449
Overige kosten 63.163
Collectes / Tienden / Giften 144.847
Bouwfonds / Diversen 38.772
Totaal 183.619 177.368
Toename van het vermogen 6.251

Financiele verantwoording 2015 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 10.494
Bijdrage geestelijk werk 700
Bijdrage BPKN 2.160
Bankkosten 132
Verzekeringen 168
Overige kosten 3.463
Collectes / Tienden / Giften 23.802,65
Overige inkomsten 158
Totaal 23.960,65 17.117
Toename van het vermogen 6.843

Financiele verantwoording 2015 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 35.656
Bijdrage BPKN 1.200
Bankkosten 367
Verzekeringen 1.008
Overige kosten 3.850
Collectes / Tienden / Giften 35.557
Bouwfonds / Diversen 3.151
Overige inkomsten 4.239
Totaal 42.947 42.081
Toename van het vermogen 866