Financiele verantwoording 2016 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 108.996
Bijdrage geestelijk werk 2.400
Bijdrage BPKN 6.000
Bankkosten 584
Verzekeringen 397
Overige kosten 6.654
Collectes / Tienden / Giften 141.438
Bouwfonds / Diversen 24.604
Totaal 166.042 125.031
Toename van het vermogen 41.011

Financiele verantwoording 2016 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 10.412,88
Bijdrage geestelijk werk 750,00
Bijdrage BPKN 2.095,00
Bankkosten 131,40
Verzekeringen 333,24
Overige kosten 2.416,65
Collectes / Tienden / Giften 20.624,15
Overige inkomsten
Totaal 20.624,15 16.139,17
Toename van het vermogen 4.485

Financiele verantwoording 2016 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 37.268,30
Bijdrage BPKN 1.200,00
Bankkosten 269,90
Verzekeringen 161,03
Overige kosten
Collectes / Tienden / Giften 42.333,62
Bouwfonds / Diversen
Gift voor de zending 600,00
Totaal 42.333,62 41.589,93
Toename van het vermogen 743,69