Financiele verantwoording 2018 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 109.862
Bijdrage geestelijk werk 2.400
Bijdrage BPKN 6.000
Bankkosten 692
Verzekeringen + Beveiliging 7.173
Overige kosten 36.831
Collectes / Tienden / Giften 146.833
Bouwfonds / Diversen 13.121
Totaal 159.954 162.958
Afname van het vermogen 3.004

Financiele verantwoording 2018 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten 11.052
Bijdrage geestelijk werk 800
Bijdrage BPKN 1.762
Bankkosten 131
Verzekeringen 209
Overige kosten 1.998
Collectes / Tienden / Giften 16.358
Overige inkomsten
Totaal 16.358 15.952
Toename van het vermogen 406

Financiele verantwoording 2018 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten  36.587
Bijdrage BPKN  1.200
Bankkosten  263
Verzekeringen  187
Onderhoud kerk  755
Past. zorg ondersteuning  925
Ziekenbezoek, attenties, div.  75
Collectes / Tienden / Giften  40.805
Totaal  40.805  39.992
Toename van het vermogen  813