Financiële verantwoording 2019 BPK Tilburg

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten   109.508
Bijdrage geestelijk werk   2.400
Bijdrage BPKN   6.000
Bankkosten   621
Verzekeringen + Beveiliging   3.033
Overige kosten   34.395
Collectes / Tienden / Giften 141.904  
Bouwfonds / Diversen 12.354  
Totaal 154.258 155.957
Afname van het vermogen 1.699


Financiële verantwoording 2019 BPK Eindhoven

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten   11.784
Bijdrage geestelijk werk   400
Bijdrage BPKN   2.432
Bankkosten   156
Verzekeringen   124
Overige kosten   4.547
Collectes / Tienden / Giften 24.601  
Overige inkomsten    
Totaal 24.601 19.443
Toename van het vermogen 5.158  


Financiële verantwoording 2019 BPK Geleen

Staat van baten en lasten Inkomsten Uitgaven
Huisvestingskosten    36.587
Bijdrage BPKN    1.200
Bankkosten    313
Verzekeringen    353
Onderhoud kerk    427
Past. zorg ondersteuning    600
Ziekenbezoek, attenties, div.    254
Collectes / Tienden / Giften  41.926  
Totaal  41.926  39.734
Toename van het vermogen  2.192