Tilburg-Eindhoven-Geleen (Geen dienst tot nader bericht, zie mededeling van de voorganger)