WEBSITE UNDER CONSTRUCTION !!

Voorlopig houden we het in stand om de diensten te volgen via de livestream. 

 

UITNODIGING

Er is een uitnodiging om te komen en te drinken van het Levende Water. Het Levende Water, het enige water dat uw dorst kan lessen Wie dorst heeft die komt, en drinkt. U bent van harte welkom.

WAT GELOVEN WIJ

Wij geloven in de Here Jezus Christus, zoals in de vier evangeliën;
Matthéüs- Markus- Lukas- Johannes, beschreven.

Wij geloven in het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid.

Wij geloven in het plaatsvervangende zoenoffer van de Here Jezus
Christus op het Kruis van Golgotha, waardoor wij gerechtvaardig worden.

Wij geloven dat na het geloof en aanname van de Here Jezus Christus, de waterdoop
in het watergraf middels onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus moet worden voltrokken.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest met het definitieve
teken van de tongentaal.

Wij geloven in een heiligdom van met de Geest vervulde kinderen Gods,
die hecht aan elkaar verbonden zijn door het Kruis van Christus.

Wij geloven in de oprechte getuigenis van de kinderen Gods door Zijn
Woord en Zijn Heilige Geest.

Wij geloven in een apostolische gemeenschap middels Gods Woord en
middels de gemeenschap in het Heilig Avondmaal.

Wij geloven in het gebed dat als een reukwerk tot Gods Troon stijgt in
verootmoediging, aanbidding en Goddelijke voorspraak

BETHEL KIDZ

Jezus heeft speciale Liefde en aandacht voor het kind. Dat voorbeeld willen wij graag volgen in al onze eenvoud en kleine kracht. Als Jezus de kinderen niet uitsloot van Zijn eigen bediening en persoonlijk hen bediende, dan wil Hij vast en zeker dat wij ook dezelfde bediening uitdragen. Wij beschouwen het dan ook als een voorrecht, als een hoge roeping om de kleintjes te onderwijzen en te trainen. Kinderen moeten namelijk onderwezen worden op hun eigen niveau.

ONLINE GIVING

Wilt u een gift overmaken dan kunt u dat doen onder vermelding van collecte of gift via een van de volgende rekeningnummers.

Bethel Pinksterkerk Tilburg IBAN: NL84 RABO 0151 2127 16

Bethel Pinksterkerk Eindhoven IBAN: NL66 RABO 0138 1610 11

Bethel Pinksterkerk Geleen IBAN: NL54 RABO 0170 5931 77

Dank u wel

GOD BLESS YOU