Bethel Pinksterkerk het zuiden

Onze Locaties

BETHEL PINKSTERKERK HET ZUIDEN

TILBURG

Ringbaan Noord 27
5046 AA Tilburg

EINDHOVEN

Herentalsweg 10a
5628 RD  Eindhoven

GELEEN

Seringenlaan 80
6163 EZ Geleen

Diensten in Tilburg

Zondag Eredienst 10:00 uur
Woensdag Bidstond 19:15 uur
Vrijdag Bijbelstudie 19:15 uur

Diensten in Eindhoven

Zondag Eredienst 9:45 uur
Dinsdag Bijbelstudie 19:30 uur
Donderdag Bidstond 19:30 uur

Diensten in Geleen

Zondag Eredienst 10:00 uur
Dinsdag Bidstond 19:00 uur
Donderdag Bijbelstudie 19:00 uur

Wie dorst heeft ...

Wat geloven wij ...

BETHEL PINKSTERKERK HET ZUIDEN

Wij geloven

In de Here Jezus Christus, zoals in de vier evangeliën; Matthéüs- Markus- Lukas- Johannes, beschreven. In het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid.

Wij geloven

In het plaatsvervangende zoenoffer van de Here Jezus Christus op het Kruis van Golgotha, waardoor wij gerechtvaardig worden. Dat na het geloof en aanname van de Here Jezus Christus, de waterdoop in het watergraf middels onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus moet worden voltrokken.

Wij geloven

In de doop met de Heilige Geest met het definitieve teken van de tongentaal. In de oprechte getuigenis van de kinderen Gods door Zijn Woord en Zijn Heilige Geest. In een apostolische gemeenschap middels Gods Woord en middels de gemeenschap in het Heilig Avondmaal.

Wij geloven

In het gebed dat als een reukwerk tot Gods Troon stijgt in verootmoediging, aanbidding en Goddelijke voorspraak

Scroll to top