HOME TILBURG GELEEN
bpk eindhoven
home
diensten
agenda
links
fotoalbum
media
contact

BPK-Eindhoven (7K)


Welkom op de website van BPK-Eindhoven.


Broeders en Zusters,


In onze Gemeente is de behoefte ontstaan voor een eigen website om zodoende en op deze wijze, wereldwijd, via het internetgebeuren de Heer te mogen loven en prijzen. Tevens hopen wij een inspiratiebron te mogen zijn voor diegenen die zich min of meer verlaten en/of verloren voelen en op de één of andere manier hulp behoeven. Ook voor hen die zoekende zijn en zich meer willen verdiepen in Gods woord om zo nader tot God te komen en om met Hem en bij Hem rust en vrede te vinden.
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. [ Mat.11:28 ]

Misschien bent U al een tijd zoekende maar weet U niet waar U het moet zoeken laat staan om de juiste weg te bewandelen. Misschien, wie weet, héél misschien kan deze website U op weg helpen.... en Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. [ Joh.14:6 ] Misschien bent U hier wel op de juiste plaats, en heel misschien kunnen wij U helpen om God te vinden en proberen de leegte die in U is te vullen, te vullen met hetgeen alleen God kan vullen... doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen. [ Ps.81:11 ]

Zoek en..

zoek

...en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden..... [ Mat.7:8 ]

Het heeft niet de intentie U te verplichten om dit allemaal tot U op te nemen maar te verlichten en om een handvat te mogen zijn in datgene wat U zoekt en dat U hier, via welke weg dan ook, Hem zal vinden en daarmee de rust en vrede....... En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. [ Efe.3:19 ] de Bijbel

Neem de tijd om meer te leren van Gods woord en te proeven van de liefde van God, want God is Liefde, en zonder liefde kunnen wij niet leven. Om in gemeenschap te kunnen leven hebben we elkaar nodig en dat kan niet zonder die liefde.
Liefde is "zelfopofferingsgezindheid" en dat is de basis van ons leven. Jezus heeft zichzelf opgeofferd voor ons. Hij is het voorbeeld, het handvat en een leidraad voor ons verdere leven. Broeders en Zusters het maakt niet uit of U bruin, zwart, blank of geel bent en of U wel of niet gelooft, U kunt vrijblijvend bij ons in de kerk even binnen lopen tijdens de diensten, om eens kennis te maken met de Bethel Pinkster gemeente. U bent van harte welkom, de deur is tijdens de dienst altijd open....

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. [ Joh.10:9 ] Na de dienst kunt U dan met één van onze ouderlingen of andere broeders en zusters, gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee, even wat bijpraten. Wie weet, misschien hoeft U niet meer te zoeken en heeft U nu de Liefde van Jezus Christus in al Zijn glorie gevonden.

Want...


alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. [ Joh.3:16]
Kijkt U gerust even rond op onze website en wilt U reageren of heeft U op/aanmerkingen mbt. onze site, schroom dan niet maar stuur ons een mailtje, en... alvast bedankt.
Gaat U ons verlaten... dan toch bedankt dat U even langs bent gekomen, wie weet misschien komen we elkaar ergens nog wel eens tegen want Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en onvoorspelbaar.

Tot ziens en moge God U en de uwen rijkelijk zegenen.

de Bijbel

divider.gif

Valid XHTML 1.0 Transitional